Veľkonočná nedeľa: 12. 4. 2020

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Jn 20, 1-9

 

Impulzy na meditáciu

Do ťažkej a beznádejnej situácie apoštolov prichádza správa o prázdnom Ježišovom hrobe a odnesení Jeho mŕtveho tela. Táto správa spôsobila v ich živote pohyb.

  • Čo spôsobuje táto správa vo mne v terajšej mojej situácii?
  • Čo pre mňa osobne znamená Kristovo zmŕtvychvstanie?
  • Čo vo mne (aké pocity) prebúdza správa o Pánovom zmŕtvychvstaní a pohýna ma smerom k životu?
  • Komu a akým spôsobom chcem priniesť nádej nového života?