Utorok po 5. veľkonočnej nedeli: 12. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

           Jn 14, 27-31a

 

Impulzy na meditáciu

Prosím o to, čo sa mi po prečítaní tejto stati zo Svätého písma ukázalo dôležitým pre môj život. 

  • Čo je mojím prianím, mojou túžbou?
  • Ako dokážem vo svojom vnútri rozlíšiť, či pokoj, ktorý prežívam, pochádza od Ježiša alebo je to pokoj, ako mi ponúka svet?

Pokoj, ktorý mi Ježiš túži darovať v dnešný deň, ma môže stáť viac či menej námahy. Prosím ho, aby ma posilňoval a aby tento jeho pokoj mohol byť ovocím, ktoré budú môcť zakúsiť ľudia, ktorých dnes stretnem.
Nechám sa vtiahnuť do lásky, ktorú má Boh ku mne, aby knieža tohto sveta nemalo nado mnou moc.