Streda po 5. veľkonočnej nedeli: 13.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

   Jn 15, 1-8

Impulzy na meditáciu

Prechádzam si text evanjelia a svojou predstavivosťou si v mysli vybavím obraz viniča, ratolesti, ovocia, vinohradníka...

  • Čo vo mne vyvolávajú Ježišove slová: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“?
  • Po čom v tejto chvíli najviac túžim?
  • Čo pre mňa znamená načerpať ako ratolesť čo najviac z pravého viniča - Ježiša - a prinášať veľa ovocia, aby bol Boh Otec oslávený?