24. nedeľa v Období cez rok
13.9.2020

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.

Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘

On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa, vstúpim do modlitby uvedomením si Božej prítomnosti a poprosím o svetlo Ducha Svätého.
  • Započúvam sa do otázok, ktoré Peter kladie Ježišovi: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (Mt 18, 21)
  • Peter túžil dozvedieť sa od Ježiša náležitú odpoveď, aby mohol správne konať. Po čom túžim ja? Formulujem prosbu, túžbu môjho srdca.
  • Ježiš, aby vysvetlil, ako je to v nebeskom kráľovstve, hovorí o kráľovi, ktorý robí vyúčtovanie so svojimi sluhami. Hneď prvý sluha bol veľkým dlžníkom, a aby mohol dlh splatiť, kráľ rozkázal predať jeho samého, jeho ženu i deti aj všetko ostatné.
  • Čo urobí sluha? Padne kráľovi k nohám, no neprosí o odpustenie dlhu, ale žiada o trpezlivosť a predĺženie času na jeho splatenie.
  • Čo urobí kráľ? Spraví niečo, čo až tak možno nezapadá do našej logiky. Nielenže sa nad ním zľutuje a prepustí ho, ale odpustí mu celý jeho dlh.
  • Aká je moja skúsenosť s odpustením zo strany Boha ku mne? Zažil/a som niečo také ako tento sluha od svojho pána?
  • Príbeh pokračuje ďalej... Ten, ktorému bolo tak veľa odpustené, sa zachová veľmi prekvapivo. Zabudol na dobrotu svojho pána, ktorý mu všetko odpustil?
  • Pane, keď sa mi stane od druhých krivda a budem chcieť, aby zaplatili za svoje počínanie, pomôž mi vtedy neživiť v sebe hnev. Daruj mi, prosím, milosť vidieť a vnímať, ako si sa ty zachoval voči mne po mojich krivdách voči tebe.