Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli: 14. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

  Jn 15, 9-17

 

Impulzy na meditáciu

Pane, prichádzam k tebe, aby si ma požehnal. Ty ideš so mnou a cezo mňa pôsobíš. Daruj mi, prosím, milosť vidieť druhých tvojimi očami a milovať ich tak, ako ich miluješ ty sám.

  • Ako vnímam skutočnosť, že som Bohom milovaná, milovaný? Zotrvám chvíľu pri predstave láskyplného a milujúceho pohľadu Boha na mňa.
  • Aké prejavy lásky zažívam v mojom živote zo strany Boha? Snažím sa vychutnať radosť (úplnú) z toho, že si ma Boh vyvolil a povolal k láske…

„Boli sme vyvolení pre lásku a toto je naša identita... To nie ty si si vybral. Je to on, ktorý si vybral teba, povolal ťa a pripojil sa k tebe.“ Pápež František