33. nedeľa v Období cez rok
15.11.2020

 

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

Mt 25, 14-30

 

Impulz na modlitbu

  • Mám čas, na chvíľu sa zastavím, stíšim a pobudnem sám/sama so sebou. Ako sa mám vo svojom tele? Čo zaberá priestor v mojej mysli? Aké emócie prežívam? Nech sú moje odpovede na tieto otázky akékoľvek, takto som tu a teraz a smiem takto byť. Smiem byť taký, aký teraz som/taká, aká teraz som, aj s tým všetkým, čo v sebe nesiem.
  • Je tu Pán, ktorý ma s radosťou očakáva, neustále ma obdarúva a čaká na moju odpoveď. Ponorím sa do jeho prítomnosti okolo mňa a vo mne, spočiniem na chvíľu a precítim jeho láskyplné prijatie.
  • Poprosím Ducha Svätého, aby ma otvoril dnešnému Božiemu slovu a pomohol mi započuť ho a porozumieť mu srdcom. Pozorne a pomaly si prečítam dnešné evanjelium; môžem aj viackrát za sebou. Akú ozvenu vo mne vyvoláva toto podobenstvo?
  • Všetko, čo som a čo mám, je darom od Boha, môjho Otca, ktorý ma denne zahŕňa svojou láskou, milosťou, odpustením, spásou. Stvárnil ma na svoj obraz a podľa jeho podoby, daroval mi identitu, ktorá je jedinečnou kombináciou vlastností a schopností. Dal víziu a cieľ môjmu životu, aby som raz navždy žil/a v jeho radosti.
  • Čo vo mne vyvoláva táto skutočnosť, že som obdarovaný/á, aby som sa stal/a darom?
  • Dokážem sa slobodne a ochotne nasadzovať, dávať sa taký, aký som/taká, aká som, a tak obohacovať svet?
  • Kde to nedokážem? Čo mi bráni? Ak nachádzam prekážky, pomenujem si ich a poviem o nich môjmu Otcovi. Pred ním nemusím nič skrývať. Jemu ukážem všetky svoje strachy a rozprávam mu o nich. Načúvam jeho odpovedi.
  • Pane, daj, aby som všetko, čím som a čím ma obdarúvaš, investoval/a do lásky.