Piatok po 5. veľkonočnej nedeli: 15. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 12-17

 

 

Impulzy na meditáciu

Predstavím si Ježiša, ktorý za mňa, za svojho priateľa/priateľku, položil svoj život a s vďačnosťou zotrvám v pohľade na neho.

  • Mám pred očami Ježiša a pýtam sa ho: Čo chceš, aby som vykonal/a?
  • Je to, k čomu ma dnes Ježiš pozýva, náročné a mám z toho strach? 

Pozerám na Ježiša a hovorím mu o človeku, s ktorým sa budem rozprávať, o situácii, ktorú potrebujem zvládnuť. S dôverou, že Boh Otec mi dá všetko, o čo ho budem prosiť v Ježišovom mene, mu zverím všetko, čo ma čaká, s prosbou o pomoc, aby láska vo mne bola väčšia než všetko ostatné.