Sobota po 5. veľkonočnej nedeli: 16. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“

Jn 15, 18-21

 

Impulzy na meditáciu

Pokojne opakujem slová modlitby: Príď Duchu Svätý...

  • Ako mi pomáha vedomie, že som Bohom milovaný/á, znášať protivenstvá a ťažkosti spôsobené druhými ľuďmi kvôli viere v neho a životu podľa prikázaní?
  • Aká je moja reakcia, keď som zranený/zranená ľuďmi? 
  • Ku komu sa v tej chvíli obraciam? K Bohu, od ktorého mi prichádza spása a uzdravenie?
  • Čo môžem urobiť preto, aby iní mohli aj cezo mňa viac spoznať Boha a zamilovať si ho?