20. nedeľa v období cez rok
16.8.2020

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“

On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“

Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Mt 15, 21-28

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa, uvedomím si Božiu prítomnosť a poprosím Ducha Svätého, aby mi daroval svoje svetlo.
  • Prečítam si evanjelium a zotrvám so slovom či vetou, ktorá ma oslovila, a sformulujem si túžbu, ktorá vo mne po prečítaní Božieho slova rezonuje.
  • Túžba ženy, ktorá prišla za Ježišom, bola, aby sa nad ňou zmiloval a pomohol jej. Prosí o uzdravenie svojej dcéry...
  • Viera kanaánskej ženy je podrobená skúške, v ktorej obstála veľmi dobre. Neurazila sa ani neodišla.

Ježiš vyplnil túžbu jej srdca. Povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 28)
Počúvam, čo Ježiš hovorí mne ako odpoveď na túžbu môjho srdca alebo pri ňom len jednoducho zostanem, aj keď práve mlčí...