6. veľkonočná nedeľa: 17. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Jn 14, 15-21


Impulzy na meditáciu

Ježiš hovorí, že poprosí Otca, aby nám dal Tešiteľa - Ducha Svätého. 

  • Aký je môj vzťah k tretej božskej osobe, k Duchu Svätému?
  • Aká je moja skúsenosť s jeho prítomnosťou v mojom živote? 

„Duch Svätý ako slnko ukáže očistenému oku krásu neviditeľného Boha.“ sv. Bazil

Som pozvaný/á do spoločenstva lásky Boha, do spoločenstva Najsvätejšej Trojice. Vedome môžem prežívať túto jednotu troch božských osôb pri každom prežehnaní sa. Veď všetko môžem, chcem a túžim robiť „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“