29. nedeľa v Období cez rok
18.10.2020

 

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15-21

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • S túžbou stretnúť sa aj dnes s Pánom a počúvať jeho slovo sa na chvíľu stíšim a uvedomím si, ako je Boh vo mne a okolo mňa milujúco prítomný. Poprosím ho, aby Duch Svätý otvoril môj sluch, moje oči i srdce jeho slovu.
  • Pozorne načúvajúc si prečítam evanjelium a vnímam, ktorá veta či slovo sa ma dotýka. Celú udalosť si môžem predstaviť:

Vidím, ako Ježiš učí v chráme a prichádzajú za ním herodiáni, falošne mu lichotia a kladú mu zákernú otázku. Pozorujem Ježiša, ako im venuje pozornosť a počúva, čo mu hovoria; všimnem si jeho výraz tváre a čo asi prežíva, poznajúc ich úmysel, s ktorým za ním prišli. Aké hnutia a pocity pozorujem u seba?

  • Počúvam Ježišovu odpoveď plnú odhaľujúcej pravdy: „Čo ma pokúšate, pokrytci?!“ On je naozaj ten, ktorý podľa pravdy učí Božej ceste. Nehľadí na osobu, ale hľadí do vnútra osoby, do srdca. Čo vidí Ježiš, keď prichádzam za ním? S akým úmyslom vstupujem do dialógu s ním i s inými ľuďmi?
  • Herodiáni dali Ježišovi otázku tak, aby mohol odpovedať iba „áno“ alebo „nie“. Ale Ježiš nedáva čiernobiele odpovede. Jeho odpovede ponúkajú širší priestor slobody a dovoľujú voľne dýchať. V pravde.
  • Zotrvám v rozhovore s Ježišom, pýtam sa ho a načúvam jeho odpovedi.