Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli: 18. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Jn 15, 26 – 16, 4a

Impulzy na meditáciu

  • Čo ma v texte potešuje a čo na druhej strane vyrušuje? Zastanem pri tom a uvedomím si, aké  pocity prežívam a čo mi chcú povedať.
  • „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ Predstavím si Ježiša, ktorý hovorí tieto slová. Čo tento Ježišov prísľub pre mňa znamená? 
  • „Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“  
  • Aké svedectvo o Ježišovi vydávam? Pre koho v mojej blízkosti som svedkom Ježiša Krista?