2. veľkonočná nedeľa: 19. 4. 2020

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Jn 20, 19-31

 

Impulzy na meditáciu

Učeníci  prežívajú po Ježišovej smrti strach a izoláciu za zatvorenými dverami. V podobnej situácii sa ocitáme aj my, keď kvôli pandémii máme rôzne vonkajšie obmedzenia a podmienky, ktoré spôsobujú  zmeny plánov, nepríjemné pocity, frustráciu z izolácie. 

  • Kde v mojom vnútri či vonkajšom prežívaní sú zatvorené dvere? 

  • V ktorých oblastiach života prežívam strach?

Ježiš vstupuje k učeníkom cez zatvorené dvere a prináša im pokoj. Chce vstúpiť aj do môjho života ako Boh, ktorý zjavuje a ukazuje svoje božstvo; ako tešiteľ, ktorý prináša nádej a útechu; ako priateľ, ktorý  nikdy neopúšťa. 

  • „Pokoj Vám!“ Zotrvám v prítomnosti zmŕtvychvstalého Pána.