Utorok po 6. veľkonočnej nedeli: 19. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. 

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“

 Jn 16, 5-11

Impulzy na meditáciu

  • Čo pre mňa osobne znamená Pánov odchod k Otcovi?
  • Ako mňa v mojom živote Duch Svätý potešuje?
  • V ktorých oblastiach života cítim jeho útechu?
  • Pre koho v mojom okolí som ja tešiteľom?