Sobota po 3. veľkonočnej nedeli: 2. 5. 2020

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Jn 6, 60-69

Impulzy na meditáciu

  • Čo je najčastejším spúšťačom môjho šomrania? Čo ma zvykne pohoršiť?
  • Čo vo mne mi bráni počúvať slová, ktoré mi nepadnú dobre?
  • Akú časť zo seba sa  teraz o sebe dozvedám?
  • Čo by mi pomohlo, aby to vo mne bolo iné?
  • Čo chcem ešte Bohu povedať?