2. 8. 2020
18. nedeľa v Období cez rok

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“

Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“

Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“

On povedal: „Prineste mi ich sem!“

Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Mt 14, 13-21

 

Impulz na modlitbu

  • S prosbou k Duchu Svätému vstúpim do modlitby a pozorne si prečítam príbeh dnešného evanjelia.
  • Predstavím si, ako sa Ježiš po smutnej správe o smrti Jána Krstiteľa plaví na loďke s apoštolmi na pusté miesto do samoty. Namiesto času v samote ho čaká veľký zástup, hladný po jeho slove, po uzdravení,...
  • Nájdem si v príbehu svoje miesto, vstúpim do deja a nechám všetko, čo vidím a počujem, na seba pôsobiť. Všímam si reakcie učeníkov a Ježišovu i ozvenu môjho srdca na to, čo pozorujem.
  • Každé Ježišovo konanie vychádza z hlbokého súcitu voči človeku a z milosrdenstva. Čím je motivované moje konanie?
  • Započúvam sa do slov učeníkov na konci dňa, keď sa stmieva: „...nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ježiš im odpovedá: „Nemusia... Vy im dajte...“ Ako na mňa pôsobí táto Ježišova požiadavka, ktorá sa vymyká plánu učeníkov?
  • Ježiš chce, aby najprv priniesli jemu to, čo neskôr ponúknu hladným zástupom ním požehnané. To, čo sa učeníkom zdalo nedostatočné, v Ježišových rukách sa stáva nadbytkom. Nakoniec ponúkajú zástupu to, čo oni sami od Ježiša prijali.
    Čo ja ponúkam druhým? Aké miesto má v mojom dávaní Ježiš?
  • Zotrvám v dôvernom rozhovore s Ježišom o všetkom, čo sa vo mne deje.