Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli: 20. 4. 2020

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Jn 3, 1-8

 

Impulzy na meditáciu

Predstavím si Nikodéma, ako prichádza v noci za Ježišom. Vnímam atmosféru noci, započúvam sa do ich rozhovoru a pozorujem ich. Vnímam, čo sa ma dotýka a ako. Chvíľu pri tom zotrvám.

Potom si môžem túto scénu vybaviť ešte raz, ale v rozhovore s Ježišom si namiesto Nikodéma predstavím seba:

  • Ako oslovím Ježiša? Čo mu poviem?
  • Vnímam Ježišov pohľad na mňa, venuje mi celú svoju pozornosť, počúva ma.
  • Chce mi tiež niečo povedať. Započúvam sa do jeho slov: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Čo vo mne vyvolávajú? Ako im rozumiem?
  • Ježiš je tu pre mňa a zaujíma ho, čo mu na to poviem. S odvahou a dôverou mu položím svoje otázky.
  • Načúvam, čo mi odpovedá, aj jeho slovám o novom živote z vody a z Ducha. Ostanem v rozhovore s ním a vychutnám si čas nášho stretnutia.