Streda po 6. veľkonočnej nedeli: 20. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Jn 16, 12-15

Impulzy na meditáciu

  • Text čítam niekoľkokrát po sebe a zostanem s tým, čo ma oslovuje.
  • Prosím o otvorenosť a dôveru Duchu Svätému, ktorý prebýva vo mne. Moje telo je jeho chrám. 
  • Zostanem v prítomnosti Ducha Svätého.