25. nedeľa v Období cez rok
20.9.2020

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli.

Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘

Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘

Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Mt 20, 1-16

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa navonok aj vo vnútri, aby som sa stretol/a s Pánom. Som ako jeden z jeho učeníkov pri jeho nohách a načúvam jeho slovu. Dnes mi Ježiš rozpráva podobenstvo o Božom kráľovstve – príbeh o hospodárovi. Pozorne vnímam každé slovo, dej. Čo vo mne vyvoláva?
  • Čo nové mi dáva Ježiš spoznať cez tento príbeh o mne samom/samej?
  • Čo nové mi dáva spoznať on o sebe – o Bohu?
  • Možno mi Ježiš týmto príbehom zrkadlí a vynáša na povrch skrytú závisť a neprajnosť, ktorú v sebe nesiem. Ale takisto mi dáva poznať, akým spôsobom myslí on. Chce rozšíriť moje srdce a spraviť ho veľkodušným, ako je jeho.
  • Chcem, aby jeho myšlienky boli aj mojimi?
  • Povzbudzuje ma k tomu aj sv. Pavol: Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. (Flp 2, 4-5)
  • Zostanem v rozhovore s Ježišom o tom, čo vo mne pri meditácii vyvstalo.
  • Pane, prosím ťa, daj, aby tvoje myšlienky boli mojimi myšlienkami a tvoje cesty mojimi cestami.