12. nedeľa v období cez rok

21. 6. 2020

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Mt 10,26-33

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Poprosím o svetlo Ducha Svätého, aby Božie slovo osvecovalo moju cestu i v tento dnešný deň a pomáhalo mi oslobodzovať sa od prílišného strachu.
  • Ježiš mi hovorí: „Neboj sa...“ Zotrvám chvíľu v tichu s týmto jeho slovom...
  • Neboj sa ľudí... Si cenný/á, vzácny/a...
  • Vedomie, precítenie i skúsenosť Božej blízkosti napomáha vystúpiť z uzavretosti, „rozšíriť srdce“, ohlasovať a vyznať Ježiša a mať „zdravý strach“ pred nepriateľom ľudskej prirodzenosti, ako nazýva zlého ducha sv. Ignác z Loyoly.
  • „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, ... vyznám pred svojím Otcom...“

Ježiš hovorí o mne so svojím Otcom...

  • V osobnej modlitbe poviem Ježišovi o tom, čím ma dnešné Božie slovo oslovuje a k čomu ma pozýva a poprosím o jeho milosť.