Piatok po 6. veľkonočnej nedeli: 22. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

Jn 16, 20-23a

Impulzy na meditáciu

  • V ktorých oblastiach života prežívam bolesť a smútok? 

Pápež František v homílii 23. októbra povedal: „Žiť v nádeji znamená kráčať, áno, smerom k odmene, smerom k blaženosti, ktorú nemáme tu, ale budeme ju mať tam... Je to cnosť náročná na pochopenie. Je to cnosť pokorná, veľmi pokorná. Je to cnosť, ktorá nikdy nesklame: ak dúfaš, nikdy nebudeš sklamaný. Nikdy. Nádej je konkrétna, je každodenná, pretože je stretnutím. A vždy, keď stretneme Ježiša v Eucharistii, v modlitbe, v Evanjeliu, v chudobných, v komunitnom živote, vždy urobíme ďalší krok smerom k tomu konečnému stretnutiu. Múdrosť je vedieť sa tešiť z malých stretnutí života s Ježišom, pripravujúc tak to definitívne stretnutie.“

  • Ježiš ma dnes pozýva k nádeji. Ako odpoviem?