Sobota po 6. veľkonočnej nedeli: 23. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

         Jn 16, 23b-28

 

Impulzy na meditáciu

  • Nakoľko je pre mňa modlitba vzťahom s Ježišom, cez ktorého sa prihováram k Otcovi?
  • O čo konkrétne som naposledy prosil/a v modlitbe? Aká je moja modlitba?
  • Čo pre mňa modlitba znamená?
  • O čo  chcem dnes prosiť Otca?