Piatok po druhej veľkonočnej nedeli: 24. 4. 2020

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Jn 6, 1-15

 

Impulzy na meditáciu

  • Predstavím si Ježiša, ako sedí na vrchu so svojimi učeníkmi a pozerá na množstvo ľudí, ktorí za ním prichádzajú, aby ho počúvali, dávali sa uzdravovať,...
  • Kde vidím seba? Sedím medzi učeníkmi alebo kráčam v zástupe ľudí či stojím a pozerám, čo sa tu deje? Nájdem si svoje miesto. Ježiš zachytáva pohľadom aj mňa.
  • Ľudí pritiahlo k Ježišovi to, že videli znamenia, ktoré robil na chorých. Čo priťahuje k nemu mňa?
  • Ježišov pohľad na každého človeka v dave je pohľadom aj na jeho život do najmenších podrobností i do jeho vnútra, na jeho túžby a potreby. Má starosť aj o naplnenie potreby najesť sa. Čo vidí Ježiš, keď pozerá na mňa?
  • Ježiš v tomto príbehu nielen vidí, ale aj koná. Pozorujem ho, čo hovorí, robí, i reakcie apoštolov, prítomných ľudí a moju.
  • Ježiš robí znamenia aj v mojom živote. Dnes si ich budem zvlášť všímať. Poprosím Ježiša, aby mi dal milosť vidieť ich dnes a vždy.