7. veľkonočná nedeľa: 24. 5. 2020

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Jn 17, 1-11a

 

Impulzy na meditáciu

Znova pomaly čítam text z dnešného Písma a vnímam Ježišovu modlitbu. Čo ma v nej oslovuje?

Staroveký cirkevný otec svätý Irenej (†cca 202) nám zanechal nádherný výrok: „Slávou Boha je živý človek, životom človeka je videnie Boha“, ktorým potvrdzuje, že sláva Boha je nielen v ňom samom, ale aj v ľuďoch, ktorí majú žiť večne. 

Aj sv. Ignácovi z Loyoly sa pripisuje krásny výrok: „Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu.“ 

  • Ako oslavujem svojím životom Boha?