30. nedeľa v Období cez rok
25.10.2020

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Zotrvám chvíľu v tichu, uvedomujúc si Božiu prítomnosť a tiež to, ako som pred Bohom prítomný/á, čo vo mne zaznieva a odovzdám Bohu seba i čas, ktorý mám na modlitbu.
  • Poprosím o pomoc Ducha Svätého, aby všetky moje myšlienky, slová i skutky slúžili na Božiu oslavu (podľa DC 46).
  • Pomaly si prečítam text evanjelia.
  • Čo je najväčšie, najdôležitejšie, najpodstatnejšie pre mňa a môj život?
  • Je to láska, po ktorej najviac túžim? Môžem o ňu v tejto meditácii prosiť.
  • „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život“ (1 Jn 3, 16).
  • Predstavím si Ježiša na kríži, pozerám, uvažujem a rozprávam sa s ním.
  •  „My milujeme, pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19).
  • Dobrý Bože, ďakujem za všetko, čo si z lásky ku mne vykonal a neustále konáš. V dôvere v tvoju pomoc ťa prosím o schopnosť milovať, vychádzajúcu zo skúsenosti lásky, ktorou ty miluješ mňa.

DC – Duchovné cvičenia /Exercície/, Svätý Ignác z Loyoly