17. nedeľa v Období cez rok
26. 7. 2020

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Mt 13, 44-52

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Ježiš v závere dnešného evanjelia kladie počúvajúcemu zástupu otázku: „Pochopili ste to všetko?“ Odpovedali: „Áno.
 • Pane otvor moje srdce, aby precítilo, akým veľkým pokladom, perlou... si pre mňa ty sám a všetko to, čo mi vo svojej láske dávaš.
 • Daruj mi milosť chápavého srdca
 • V evanjeliu je reč o hľadaní a nachádzaní...
 • Je vo mne horlivosť človeka, ktorý neustále túži hľadať Boha a jeho kráľovstvo?
 • „Božie kráľovstvo nie je od nás ďaleko. Je blízko! Táto každodenná blízkosť je jednou z jeho vlastností. Rozhodnutie sa pre Boha a pre jeho kráľovstvo nie vždy hneď dáva vidieť svoje ovocie. Je to rozhodnutie, ktoré sa robí v nádeji a ktoré nechá plnú realizáciu na Boha.“
  (pápež František)
 • Bože, ochranca všetkých, čo v teba dúfajú, bez teba nič nie je hodnotné, nič nie je sväté; zahrňuj nás svojím milosrdenstvom a pomáhaj nám tak užívať pominuteľné veci, aby nás privádzali k hodnotám trvácim. Amen.
  (Modlitba dňa)