26. nedeľa v Období cez rok
27.9.2020

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Odpovedali: „Ten prvý.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

 

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Čas, ktorý mám v tejto chvíli na modlitbu, odovzdám Bohu s túžbou byť s ním a zároveň si vychutnávam, ako sa Boh teší, že som pri ňom a s ním.
  • Poprosím ho, aby ma sprevádzal pri modlitbe svojím Duchom Svätým.
  • Pomaly čítam dnešné evanjelium a v predstave si vybavím Ježiša i ľudí, ktorí v biblickom texte vystupujú – veľkňazov, starších z ľudu, istého človeka a jeho dvoch synov...
  • Počúvam Ježiša, ako rozpráva príbeh o istom človeku, ktorý poslal svojich dvoch synov pracovať do vinice... Vnímam odpovede obidvoch...
  • Ktorý z týchto dvoch postojov sa podľa mňa viac priblížil k vyplneniu otcovej vôle? Alebo sa mi žiada ešte iný, tretí postoj?
  • Boh je trpezlivý, čakajúci, odpúšťajúci a prijíma ma aj s mojím najprv vysloveným „nie“, a potom predsa povedaným „áno“, ktoré premením na konkrétny skutok.
  • Pane, prosím ťa o tvoju pomoc, aby som využil/a každú jednu možnosť na obrátenie a skvalitnenie môjho vzťahu s tebou i vzťahov s blížnymi...