Utorok po 3. veľkonočnej nedeli: 28. 4. 2020

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 30-35

Impulzy na meditáciu

  • Aké znamenia sú a potrebné pre mňa, aby som videl/a a uveril/a Kristovi?
  • Čo má Kristus pre mňa ešte urobiť?
  • Čím všetkým ma doteraz obdaroval môj nebeský Otec?
  • Aký je môj vzťah ku Kristovi v Eucharistii? Čo pre mňa znamená? 
  • Kým je pre mňa Kristus?