Streda po 3. veľkonočnej nedeli: 29. 4. 2020

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 25-30

Impulzy na meditáciu

  • Ktoré slová z dnešného evanjelia vo mne najviac rezonujú?
  • Čo mi hovoria?
  • Aké emócie vo mne vyvolávajú?
  • Akú odpoveď dám dnes Kristovi na jeho pozvanie?