Piatok po 7. veľkonočnej nedeli: 29. 5. 2020

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 15-19

 

Impulzy na meditáciu

  • Prečítam si evanjelium a v duchu sa prenesiem na breh Galilejského mora, kde sedí Ježiš so svojimi učeníkmi a jedia. Vnímam atmosféru medzi nimi, pozorujem a započúvam sa do rozhovoru Ježiša a Petra. Ako na mňa celá scéna pôsobí?
  • Ježišove otázky sa dotýkajú Petrovho slabého miesta, oblasti, v ktorej zlyhal. Ježiš prvý urobil pre Petra to, čo mu on pri poslednej večeri nadšene sľuboval: „Aj život položím za teba.“ (Jn 13, 37) Ježišova obeta, tajomstvo jeho odpustenia premieňa Petrovu zradu na väčšiu lásku. Verím, že aj moje zlyhania a zrady môžu byť takto premenené a stať sa miestami väčšej lásky?
  • Ježiš aj mne nežne kladie otázku: „Miluješ ma?“ Ako sa pýtal Petra, aj mňa sa pýta až po tom, ako mi ukázal svoju lásku do krajnosti. Ako sa cítim, keď si uvedomím, že Ježiš túži byť mnou milovaný? Nechám v sebe zaznieť jeho otázku a dám mu svoju odpoveď.
  • Ježiš povoláva Petra, aby ho nasledoval a bol pastierom, ktorý kladie život za svoje ovce, ako on. Takisto pozýva mňa, nehľadí na moju minulosť zlyhaní, má pre mňa budúcnosť, dôveruje mi a pozýva ma nasledovať ho.
  • So sv. Ignácom sa môžem pýtať: Čo som urobil/a pre Krista? Čo robím pre Krista? Čo chcem urobiť pre Krista?
  • „Sme povolaní Ježiša nasledovať, nie ho predbiehať.“ Mária Wardová