Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli: 30. 4. 2020

Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Jn 6, 44-51

Impulzy na meditáciu

  • Boh sám je môj učiteľ. Ako na mňa pôsobia tieto slová?
  • „Kto verí, má večný život.“ Aká je moja viera?
  • Čo mi zjavuje o mojom vzťahu k Bohu a k jeho konaniu v mojom živote?
  • Čo by som chcel/a dnes povedať môjmu Bohu?