Sobota po 7. veľkonočnej nedeli: 30. 5. 2020

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“ To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Jn 21, 20-25

 

Impulzy na meditáciu

  • Prečítam si evanjelium a pomocou obrazotvornosti a Ducha Svätého nechám pred sebou ožiť celú udalosť. Pozorujem, čo sa deje, vidím Genezaretské jazero, Petra s Ježišom, ako sa prechádzajú po brehu, obzrú sa na za nimi kráčajúceho Jána a rozprávajú sa o ňom. Čo najviac zachytáva moju pozornosť? Nechám to na seba pôsobiť a vnímam, aké vnútorné hnutia vo mne vyvoláva.
  • Ján sám seba nazýva učeníkom, ktorého Ježiš miloval. Poznal Ježišovu lásku, spočíval na jeho hrudi, stál s Máriou pod krížom a pozeral na prebodnutého Pána,... Čo by som povedal/a o sebe ako o učeníkovi/čke? Aký Ježišov vzťah ku mne ma definuje?
  • Ján vie, čo všetko Ježiš urobil, a svedčí o tom. A urobil ešte oveľa viac, čo nie je zapísané v evanjeliu Jána. Aj môj život je kniha evanjelia, plná Ježišových skutkov. Dokážem ich vidieť a vydávať svedectvo o živom Kristovi v mojom živote?
  • So sv. Ignácom môžem prosiť o vnútorné poznanie nespočetných veľkých dobier, ktoré som dostal/a od Pána stvorením, vykúpením atď. Budem uvažovať, čo všetko pre mňa Pán vykonal a koná a čo všetko mi dal a dáva z toho, čo má.