Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli: 4. 5. 2020

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Jn 10, 1-10

Impulzy na meditáciu:

  • Ako pre mňa zaznieva Kristova výzva: „Kto vchádza bránou je pastier oviec”? 
  • Počúvam, ako ma Pastier - Kristus volá po mene. 
  • Uvedomujem si, že Pastier - Kristus ide predo mnou. Čo prežívam? 
  • Za kým idem? Za Dobrým pastierom alebo za cudzím? 
  • Aký hlas je pre mňa príťažlivejší?
  • Po akom živote túžim?