Utorok po 4. veľkonočnej nedeli: 5. 5. 2020

V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.

Jn 10, 22-30

Impulzy na meditáciu:

  • Predstavím si, ako sa Ježiš prechádza po stĺporadí. Obstúpia ho Židia a vyčítajú mu, že ich drží v neistote. Ako Ježiš reaguje? A ako by som reagoval/a ja?
  • Verím v Ježiša?
  • Patrím k Ježišovým ovciam?
  • Počúvam Ježišov hlas, ktorý ma chce viesť za ním?
  • Verím, že mi Ježiš dáva večný život?
  • Ako sa to prejavuje v mojom živote?