Pondelok vo Veľkom týždni: 6. 4. 2020

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom.

Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy.

Toto hovorí Pán, Boh, ktorý stvoril nebesia a rozprestrel ich, upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý dáva dych života ľudu, čo na nej žije, a ducha tým, čo po nej chodia: „Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“

Iz 42, 1-7

 

Impulzy na meditáciu

Pozorne čítam ešte raz slová, ktoré hovorí Boh cez proroka o svojom milovanom Synovi. 

  • Ako na mňa tieto slová pôsobia? 
  • Aká črta Pánovho služobníka mi vystupuje z tohto úryvku?
  • Aké emócie prežívam pri slovách: „Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí...“
  • Čo mi hovoria? K čomu ma pozývajú?