Streda po 4. veľkonočnej nedeli: 6. 5. 2020

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

Jn 12, 44-50

Impulzy na meditáciu:

  • Pomaly a pozorne čítam text niekoľkokrát po sebe. Počúvam Ježiša, ako hovorí: “Kto verí vo mňa, …”
  • Ako na mňa pôsobia jeho slová?
  • Verím týmto slovám?
  • Aký je môj postoj k blížnym? Neposudzujem, neodsudzujem?
  • Uvedomujem si, že ak budem počúvať jeho hlas, plniť jeho príkazy, mám zaručený večný život?