Utorok vo Veľkom týždni: 7.4.2020

Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách; Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústa mi urobil sťa ostrý meč, ukryl ma v tôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca ma uložil. A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael, na tebe ukážem svoju slávu.“

Ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Ale moje právo je isté u Pána a moja odmena u môjho Boha.“

A teraz hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone, aby som priviedol k nemu Jakuba a Izraela okolo neho zhromaždil; tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou.

Povedal: „To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“

Iz 49, 1-6

 

Impulzy na meditáciu

Znova pomaly a pozorne čítam úryvok z druhej piesne o Pánovom služobníkovi.

  • Aký obraz mi Pán o sebe ukazuje?
  • Čo mi hovorí  Božie slovo o vzťahu Boha – o vzťahu Otca a Syna?
  • Aký vzťah Boha Otca k Ježišovi – Synovi mi tieto slová zrkadlia?
  • Čo sa ma v texte osobne dotýka?

„Ty si môj služobník, Izrael, na tebe ukážem svoju slávu.“ Meno Izrael nahradím svojím menom a vetu si pomaly, viackrát po sebe čítam so svojím menom.