Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli: 7. 5. 2020

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Jn 13, 16-20

 

Impulzy na meditáciu:

  • Predstavím si Ježiša, ako umýva učeníkom nohy - pozorujem ho, vnimam jeho gestá a počúvam slová o službe. 
    Čo mne týmto gestom lásky ukazuje?
  • Aká je moja služba?
  • Za koho sa pokladám ja: za pána, sluhu či posla?
  • Slúžim alebo sa nechám obsluhovať?
  • Ako ja chápem a žijem službu vo svojom každodennom živote?