32. nedeľa v Období cez rok
8.11.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prichádzam na stretnutie so živým Bohom, ktorý je všadeprítomný.
  • Stíšim sa a poprosím o svetlo Ducha Svätého.
  • S približujúcim sa koncom liturgického roka sa nám predkladá v evanjeliu podobenstvo o desiatich pannách, ktoré idú v ústrety ženíchovi so svojimi lampami.
  • Som pozvaný/á uvažovať nad mojím každodenným stretnutím s Bohom, a pritom sa zamyslieť nad stretnutím sa s ním na konci môjho života tu na zemi.
  • „Boh je tam, kde si ty“ (Martin Buber).
    Prichádza neustále na stretnutie so mnou. Stačí vyjsť mu v ústrety, túžobne ho očakávať, milovať ho a konať, čo sa jemu páči.
  • V mojej túžbe byť blízko Bohu, mať radosť z jeho prítomnosti a tešiť sa na stretnutie s ním v nebi sa môžem povzbudiť slovami z Knihy múdrosti, ktoré sú súčasťou dnešných čítaní: „Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá. Kto ju vyhľadáva včasráno, nebude sa namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodni, priateľsky sa im ukazuje na cestách a pri každom premýšľaní sa stretá s nimi“ (Múd 6, 12-16).
  • Ďakujem ti, Pane, za tvoje slová uistenia, že si tu stále pre mňa. Daruj mi trpezlivosť v čakaní a vnímavé srdce na tvoju prítomnosť.