Streda vo Veľkom týždni: 8.4.2020

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil.

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou.

Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. Blízko je ten, čo mi dá za pravdu; kto sa chce prieť so mnou? Postavmeže sa zoči-voči! Kto je mojím žalobcom? Nech pristúpi ku mne!

Iz 50, 4-9b

 

Impulzy na meditáciu

Hľa, Pán, Boh, mi pomáha: ktože ma môže odsúdiť?

  • Čo mi hovorí tretia pieseň o Pánovom služobníkovi?
  • Ako na mňa tieto slová pôsobia? 
  • Čo prežívam, keď počúvam o Pánovi, ktorý znáša bolesť a potupu?
  • Čo mňa robí Božím učeníkom? 
  • Aký je môj jazyk, môj sluch?