Piatok po 4. veľkonočnej nedeli: 8. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Jn 14, 1-6

Impulzy na meditáciu:

  • Ježiš povedal svojím učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.“
  • Čo znamenajú tieto Ježišove slová pre mňa? K čomu ma pozývajú?
  • Ježiš dáva prísľub: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.”
  • Poznám cestu, ktorou mám ísť, alebo s Tomášom hovorím: „Pane, neviem, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
  • Je pre mňa Kristus cesta, pravda a život? 
  • Ako sa to prejavuje v každodennom živote?