Zelený štvrtok vo Veľkom týždni: 9.4.2020

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého.

Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať.

Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9

 

Impulzy na meditáciu

Tento úryvok čítal Ježiš pred začatím svojej misie – misie darovania života za nás, za mňa.

  • Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
  • Akým spôsobom zvestujem iným tajomstvo Pánovej smrti?