Sobota po 4. veľkonočnej nedeli: 9. 5. 2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Jn 14, 7-14

 

Impulzy na meditáciu:

  • Učeníci chodili s Ježišom, učil ich, a predsa im vyčíta, že ho nepoznajú.
  • Ako som na tom ja s poznaním Krista? 
  • Odkiaľ poznám Ježiša? 
  • Nakoľko je pre mňa poznanie Krista dôležité? 
  • Chcem ho spoznávať? Čo mám preto urobiť?
  • Verím, že Boh koná cezo mňa, cez skutky blížnych, cez stvorenstvo?
  • Nakoľko dôverujem Bohu, že mi pomáha? 
  • Ako často sa na neho obraciam s prosbou o pomoc?