19. nedeľa v Období cez rok
9. 8. 2020

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim.

Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.

Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Mt 14, 22-33

 

Impulz na modlitbu

  • Na začiatku modlitby sa stíšim a  v mene Ježiša poprosím Otca o Ducha Svätého.
  • Pomaly a pozorne si prečítam evanjelium. S pomocou obrazotvornosti, využitím vnútorných zmyslov, nechám udalosť pred sebou ožiť a vnímam, čo zvlášť priťahuje moju pozornosť. Kde nachádzam svoje miesto v tomto príbehu?
  • Strach učeníkov spôsobuje, že svoje ilúzie pokladajú za skutočnosť – namiesto Ježiša vidia mátohu. Ako moje strachy ovplyvňujú moje vnímanie života, seba, ľudí, Boha?
  • Ježiš učeníkov upokojuje a povzbudzuje: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Nechám tieto Ježišove slová zaznieť do mojich osobných strachov.
  • Peter sa napriek pochybnostiam otvorí tomu, čo je ľudsky nemožné, a na Ježišovo „Poď!“ vykročí po mori ako on. Kam mňa dnes Ježiš volá vykročiť napriek strachu a pochybnostiam?
  • Kým má Peter pohľad upretý na Ježiša, kráča po morských vlnách, ale keď upriami pozornosť na svoje strachy, topí sa. Je zachránený, keď sa znovu obráti na neho: „Pane, zachráň ma!“ Každý môj strach a pochybnosť je možnosťou rásť vo viere a v dôvere voči Pánovi. On vždy zasiahne svojou spásonosnou pravicou, keď vzývam jeho meno. V ktorej oblasti môjho života môžem dnes rásť vo viere a v dôvere voči Bohu? Kde aj moja duša kričí: „Pane, zachráň ma!“?
  • Porozprávam sa o všetkom s Pánom ako priateľ s priateľom a načúvam, čo mi hovorí.
  • Učeníci po tejto udalosti vyznali: „Naozaj si Boží Syn!“ Čo som ja spoznal/a o Ježišovi? Aké je moje vyznanie?