22. nedeľa v Cezročnom období - 28.8.2022

22. nedeľa v Cezročnom období - 28.8.2022

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Lk 14, 1. 7-14

 

IMPULZ NA MODLITBU

·       Začínam dnešnú meditáciu a svojím vnútorným zrakom pozerám na Božieho Syna, tichého a pokorného srdcom. Chvíľu pobudnem v tejto pokojnej atmosfére nazerania.

·       Ježiš ma v dnešnom Božom slove pozýva k vnútornému postoju pokory.

·       Poprosím Ducha Svätého o svetlo pri čítaní úryvku z Písma, uvažovaní nad ním i pri uskutočňovaní Ježišových slov v mojom živote.

·       Vo svojej obrazotvornosti vstúpim do miestnosti, kde sa koná svadba a kde sú prítomní svadobní hostia. Pozerám spolu s Ježišom na ľudí vchádzajúcich do miestnosti a vyberajúcich si tie lepšie, výnimočnejšie miesta.

·       Predtým ako sa posadím za stôl, započúvam sa do Ježišových slov: „...choď, sadni si na posledné miesto“.

·       Z perspektívy posledného miesta preciťujem, čo sa vo mne i okolo mňa odohráva, ale aj to, aké je moje vnútorné nastavenie po tom, čo som vyzvaný postúpiť vyššie, zaujať bližšie miesto pri človeku, ktorý ma na svadbu pozval.

·       Ježiš sa prihovoril v dnešnom evanjeliu aj samotnému usporiadateľovi svadby. Hovorí mu: „Pozvi na svadbu ľudí, ktorí sa ti nemajú čím zavďačiť a odplatiť za tvoje gesto. Prirodzeným želaním je byť odmeneným tu na zemi, ale ty konaj veci z pohľadu na večnosť, kde dostaneš svoju odmenu.“ (porov. Lk 14, 12-14)

·       V rozhovore s Ježišom poďakujem za jeho prítomnosť a za jeho slová, ktoré ma posilnili a nasmerovali k prehĺbeniu mojej túžby po pokore.

·       Budem si tento týždeň čnosť pokory osobitným spôsobom prosiť od Ježiša.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho srdca.