4. adventná nedeľa - 18.12.2022

4. adventná nedeľa - 18.12.2022

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18 -24

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Svoje stretnutie s Bohom v modlitbe začnem uvedomením si jeho prítomnosti. Pripomeniem si, že on je ten, ktorý je prítomný stále a teší sa mojej prítomnosti.
  • Vstúpim do jeho prítomnosti osobným stíšením sa. Pomocou mi môže byť vnímanie dlaní, vnímanie vlastného dychu. Upokojím svoje telo. Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na jeho dotyk.
  • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Pomaly si prečítam text evanjelia.
  • Predstavím si Jozefa, ktorý sa nachádza v neľahkej situácii. Uvažuje o nej a vie, že musí urobiť nejaké rozhodnutie. Vo svojom  uvažovaní však nemyslí na seba, nehľadá svoje výhody.  Hľadá dobro pre Máriu. Počúva svoje srdce a nechá sa viesť. Jeho srdce je spojené s Bohom, a to ho robí citlivým a nežným. 
  • Jozef vo svojej situácii, ktorá sa zároveň stáva jeho životným poslaním, nie je sám. Dostáva uistenie o prítomnosti Boha a jeho pomoci. Cíti prítomnosť Boha tak bytostne, že neuvažuje o reálnosti posolstva, ktoré dostáva. Práve naopak, posolstvo anjela sa mu stáva útechou, istotou a svetlom na ceste.
  • Skúsim si predstaviť moment v živote, ktorý sa ukazoval náročný, ba priam neriešiteľný, a vyžadoval ťažké rozhodnutie z mojej strany, tak ako to bolo v prípade sv. Jozefa. Čím a kým som sa nechala viesť v mojich rozhodnutiach?  Nahliadla som do svojho srdca, ktoré je miestom môjho osobného stretnutia s Bohom, miestom, kde prebýva Boh? Hľadám svetlo a útechu v ňom?
  • Na záver modlitby sa porozprávam s Bohom ako priateľ s priateľom. Ponúknem mu náročné momenty svojho života.
  • V krátkej reflexii sa pozriem, kde bol Boh v mojej modlitbe. Ako sa ma dotýkal? Čo som v modlitbe zažívala? Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?