4. pôstna nedeľa - 19.03.2023

4. pôstna nedeľa - 19.03.2023

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

Jn 9, 1-41

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prichádzam pred Boha. Nájdem si polohu, v ktorej zotrvám v čase modlitby. Dýcham pravidelne a pomaly. Vnímam, ako sa pomaly upokojuje aj moje vnútro. Nechám sa objať Bohom, ktorý je teraz na tomto mieste.
  • Prosím o milosť, ktorú túžim v modlitbe dostať.
  • Pomaly si prečítam text evanjelia. Prečítam si ho viackrát a potom sa pomaly dostávam do príbehu.
  • Môžem si predstaviť seba ako jednu z postáv príbehu. Môžem si vyskúšať rolu učeníka alebo slepca, ku ktorému prichádza Ježiš.
  • Zaujalo ma niečo na tomto príbehu? Vyrušilo ma niečo?
  • Ježiš hovorí: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.“
  • Je niečo v mojom živote, čo považujem za ťažké, za chybu, ktorá sa nemala stať, za chorobu alebo možno aj za trest? Je tam niečo, čo Boh chcel použiť na to, aby „zjavil svoje skutky“?
  • Hovorím o tom s Ježišom. Vraví mi niečo? Túžim ho ja o niečo poprosiť?
  • Zotrvám pri Ježišovi a hľadím mu do očí. Je v tom so mnou. On ma vidí. Neopúšťa ma ani na chvíľu, nech prežívam čokoľvek.
  • Nechám doznieť, čo vo mne zarezonovalo. Poďakujem sa Ježišovi, za čas, ktorý sme spolu mohli stráviť.