4. veľkonočná nedeľa - 30.4.2023

4. veľkonočná nedeľa - 30.4.2023

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Jn 10, 1-10

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Svoje osobné stretnutie s Bohom v modlitbe začnem uvedomením si jeho prítomnosti.
  Pripomeniem si, že on je ten, ktorý je prítomný stále a teší sa z mojej prítomnosti.
 • Do Božej prítomnosti vstúpim osobným stíšením sa. Pomocou mi môže byť vhodná poloha tela a  vnímanie jednotlivých častí tela. Upokojím svoje telo. Prosím o svetlo Božieho Ducha a o vnímavosť srdca na jeho dotyk.
 • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Prosím o milosť osobnejšieho a hlbšieho poznania Krista.
 • Pomaly si prečítam text evanjelia. Ostanem so slovom či vetou, ktorá sa ma najviac dotýka.
 • V texte evanjelia podľa Jána, v ktorom Ježiš hovorí o pastierovi a stáde, si môžem všimnúť  charakteristiky, ktoré sa dotýkajú aj môjho života.
 • Ježiš hovorí o pastierovi, ktorý vchádza bránou. Táto charakteristika svedčí  o autentickosti života, ktorá sa prejavuje priezračnosťou konania. Ďalej pripomína, že autentickosť  života vedie k pokore, teda k pravdivosti, a tá povzbudzuje k nasledovaniu v slobode, nie so strachom.
 • V závere Ježiš hovorí o sebe ako o bráne. On je bránou, cez ktorú môžem vchádzať a ktorá vedie k plnosti života a k radosti. Žiť naplno a autenticky môžeme iba s Kristom.
 • Spolu s Kristom sa pozriem, čo mi život s ním ponúka. Kde cítim plnosť života? V čom nachádzam radosť?
 • Na záver modlitby sa porozprávam s Kristom ako priateľ s priateľom. Ďakujem za jeho prítomnosť a za všetky dobrá.

V krátkej reflexii sa pozriem, kde bol Boh v mojej modlitbe.
Ako sa ma dotýkal? Čo som v modlitbe zažívala?
Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?