6. veľkonočná nedeľa - 14.5.2023

6. veľkonočná nedeľa - 14.5.2023

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Jn 14, 15-21

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Nájdem si miesto na modlitbu a zaujmem polohu, ktorá mi je pohodlná a zároveň mi pomáha zostať v bdelosti.
  • Po krátkom stíšení začnem modlitbu pomalým znamením kríža.
  • Prečítam si text evanjelia a vnímam, ktoré slová sa ma dotýkajú a čo vo mne vyvolávajú.
  • Ježiš dnes hovorí svojim učeníkom o láske: zachovávanie jeho prikázaní predkladá ako prirodzený dôsledok našej lásky k nemu.
  • „Ak ma milujete,...“. Sv. Ignác píše, že „láska sa musí klásť viac do skutkov, než do slov“ (DC 230). Svoju lásku môžem Bohu vyjadrovať rôznym spôsobom. Aký spôsob je mi najbližší? Aký je ten môj „jazyk lásky“ vo vzťahu s Bohom? Ako chcem svoju lásku Bohu vyjadriť?
  • Sv. Katarína Sienská píše: „Uvažujte o tom, že Boh od nás nevyžaduje nič iné, len aby sme ukázali svojim blížnym lásku, ktorú máme k Bohu.“
  • Ako môžu ľudia okolo mňa pocítiť moju lásku k Bohu?
  • Možno tu vnímam svoju nedostatočnosť, slabosť, pochybnosti o veľkosti mojej lásky... alebo sa túžim len tak ukryť v Božom náručí: Pán ma nenecháva samého, posiela mi Tešiteľa – Ducha pravdy. Slovo „Tešiteľ“ (gr. Paraklétos) znamená aj obranca, zástanca, pomocník, obhajca. Boh prichádza prvý so svojou láskou, aby ma naplnil, potešil, pomohol aj v mojej slabosti, aby sa ma zastal tam, kde to najviac potrebujem. Skúsim mu to dnes dovoliť viac ako inokedy...
  • Porozprávam sa s Ježišom o tom, čo mi teraz napadá, o tom, kde najviac potrebujem, aby si ma zastal, o tom, ako chcem aj ja vyjadriť svoju lásku jemu.
  • Pomaly sa prežehnám a odchádzam spolu s ním do ďalších chvíľ dňa.