10. výročie založenia domu v Ružomberku

Na sviatok sv. Ignáca, 31. júla 2014, bude tomu 10 rokov, čo sme založili komunitu v Ružomberku. Začínali sme veľmi skromne a s takým zariadením domu, aké provincia mala k dispozícii. Mladé sestry, ktorých bol plný dom, dokázali vlastnou tvorivosťou doplniť to, čo chýbalo, napríklad vedeli si z tehličiek a doštičiek vyrobiť police na knihy a rôznymi dekoráciami zakryť chybičky krásy v izbách.

Dom so záhradou má veľmi dobrú polohu – tichú, pritom je to blízko do práce, do kostola, do mesta. Avšak dom aj záhrada boli dosť spustnuté. Záhradu bolo treba doslova klčovať, v dome boli na začiatku nepoužiteľné radiátory, vodovody a nebezpečný rozvod elektriny, teda museli sme vymeniť všetky inžinierske siete a strechu. Teraz sa tu dá naozaj dobre spolu žiť, pracovať, študovať, modliť sa (máme kaplnku zasvätenú Duchu Svätému), prijímať hostí (2 hosťovské izby), oddychovať (v záhrade, prípadne v prírode, ktorá je mimoriadne blízko). Ostali nám už iba niektoré úsmevné spomienky z tohto obdobia, ako napríklad keď sme museli vchádzať do domu ako sliepky do kurína J - po rebríku na prvé poschodie, pretože sa na prízemí zarovnávala podlaha a nesmelo sa po nej stúpať, kým nivelizačná hmota nezaschne.

V Ružomberku nikto extra nevítal naše založenie. Naše susedky – tetušky nám prezradili, že ony sa už dávnejšie spolu modlili, aby prišli nejaké rehoľné sestry bývať na našu ulicu, pretože jeden dom na ulici bol prázdny. Teraz, s odstupom času, môžeme vidieť, že Pán Boh vyslyšal modlitby týchto starých zbožných žien. V začiatkoch, keď nám všeličo chýbalo, nám pomohli rôznorodou praktickou pomocou. Vďaka Bohu za všetkých dobrých ľudí, ktorí nám boli nápomocní! Myslím, že aj naše okolie na univerzite i vo farnosti nás postupne prijalo a uznalo, že naša charizma tu má svoje miesto.

Bola to iniciatíva Slovenskej provincie CJ založiť v Ružomberku dom ako kolégium pre študentky a sestry s poslaním na katolíckej univerzite. Táto požiadavka, aby CJ išlo na univerzity, vznikla po Generálnej kongregácii 2002, na ktorej sme prijali do konštitúcií aj kapitolu o univerzitách a kolégiách.

Ešte ťažšie ako zariadiť dom bolo zorientovať sa v novej misii a spojiť ho s naším spôsobom života. Nemali sme s tým – osobne ani ako provincia – žiadne skúsenosti, teda nemohli sme sa oprieť o žiadnu živú tradíciu (spoločnú skúsenosť). A tak popri tom, že sme učili na univerzite, sme sa aj samé učili, občas aj na vlastných chybách. Spočiatku sme chápali poslanie na univerzite iba čiastočne, najmä ako vyučovanie študentov. Avšak v súčasnosti, keď je na Slovensku veľa vysokých škôl a rodí sa málo detí, je medzi univerzitami rivalita o študentov a o peniaze z ministerstva.

Myslím, že vďaka tomu, že naša práca na univerzite je naším poslaním, chceme v nej nasadiť všetky svoje sily a zároveň si zachovať odstup. To, že práca na univerzite je pre nás špecifickým spôsobom ohlasovania Božieho kráľovstva, nám dáva inú mierku toho, čo je hodnotné a čo je bezcenné. A práve tento iný prístup – špecificky kresťanský a katolícky – je veľmi oslovujúci. A tak, aj keď neohlasujeme Božie kráľovstvo priamo, katechézou alebo evanjelizáciou, predsa to ľudia dokážu odčítať z toho, čo robíme a najmä, ako to robíme.

Prosím sprevádzajte nás, naše poslanie v Ružomberku i samotnú katolícku univerzitu svojimi modlitbami. Je to veľké dielo katolíckej cirkvi na Slovensku. Je miestom dialógu viery a rozumu, je miestom stretnutia veriacich a neveriacich, je miestom formácie rozumu i srdca pre mnohých mladých ľudí. Ako každé veľké Božie dielo, aj ona sa musí očisťovať, prechádzať rôznymi krízami i pokušeniami. Keďže nielen práca, ale aj modlitba je súčasťou našej misie, veríme, že modlitbou sme na univerzite prítomné nielen my v Ružomberku, ale celá naša provincia a celé Congregatio Jesu.